พระธาตุจอมแจ้ง

สักการะองค์พระธาตุที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย โดยเชื่อว่าหากใครได้มาตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องใดก็ตาม จะสมปรารถนาในสิ่งที่วาดหวังไว้ อย่างไรก็ตาม พระธาตุจอมแจ้งมีตำนานที่เล่าขานกัน มาตั้งแต่ครั้งโบราณว่า ครั้งหนึ่งมีพระมหาเถระจาริกมาที่พระธาตุแห่งนี้เพื่อประกาศศาสนาให้ชาวบ้านในแถบนี้ได้เข้าถึงพระธรรมและรับพระพุทธศาสนามาเป็นสรณะ

เมื่อพระรูปนี้จาริกมาถึงบริเวณพระธาตุในปี พ.ศ. 2001 ได้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปตักน้ำจากแม่น้ำซ่วยเพื่อให้ท่านได้ล้างหน้า อย่างไรก็ตาม ท่านได้พักแรมอยู่ที่พระธาตุแห่งนี้เป็นเวลา 7 วัน ก่อนออกจาริกไปที่อื่น ยิ่งไปกว่านั้นพระมหาเถระรูปนี้ยังได้มอบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุลงในพระธาตุ และทำนายไว้ว่า ในอนาคตผู้คนจะเรียกพระธาตุแห่งนี้ว่า “พระธาตุจอมแจ้ง” และเรียกแม่น้ำซ่วยว่าแม่น้ำสรวย ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2482 หลวงพ่ออดุลสีหวัตต์(สิงห์คำ) ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแม่สรวย และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้ ท่านได้เทศนาสั่งสอนชาวบ้านจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธาตุอย่างมาก และได้ชักชวนชาวบ้านร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระทองทิพย์” อันเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นอกจากนี้ทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8 ของทุกปี จะมีการจัดงาน ประเพณีบูชาพระธาตุอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand