Category: health news

‘หยุดคำร้าย’ ลดความรุนแรงด้านจิตใจ

เมื่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตกเป็นข่าว ใหญ่ในสังคมมาอย่างไม่ขาดสาย การรณรงค์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จึงต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ในปีนี้ มุ่งเน้นประเด็น “สร้างสรรค์ครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” ด้วยคำขวัญว่า “หยุดคำร้ายทำลายครอบครัว”…

เตือนหญิงไทยจากภัยร้ายมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม พบกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ในหญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แนะให้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหากพบความผิดปกติ รีบปรึกษาแพทย์ มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นสามารถรักษาหายได้

อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่วัยรุ่น

จ.อุดรธานี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องฟ้าหลวง 1,2 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สานพลังภาคีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 …