Category: travel news

วัดมัชฌิมาวาส

ที่นี่คือวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลาซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 400 ปี โดยสร้างขึ้นในตอนปลายอยุธยา และเดิมเรียกกันว่าวัดยายศรีจันทร์ ที่มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ยายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาสมัยอยุธยาตอนปลายได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ครั้นต่อมามีผู้สร้างวัดเลียบ ทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ ทางทิศใต้ ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า “วัดกลาง” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาวาส” …

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในแดนสยาม มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว รูปพรรณสันฐานของภูเรือ มีรูปร่างลักษณะเหมือน เรือใหญ่บน ยอดดอยสูง เป็นภูผาสีสันสะดุดตา

วนอุทยานเขากระโดง

วนอุทยานเขากระโดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาเนื่องจากเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานกู่เขากระโดง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และมี “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์บนยอดเขา และยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง เนื้อที่ประมาณ 6 พันไร่ รวมทั้งพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายาก เช่น ผลต้นโยนีปีศาจ ที่มักพบบริเวณเขตภูเขาไฟ …